Ledarutbildningen

Ledarutbildningen är en utbildning i ledarskap för dig som genomgått konfirmationen. Ledarutbildningen ger dig kunskaper för att i framtiden kunna vara ledare inom församlingen.

Ledarutbildningen ligger i församlingens regi och vi i Svenska kyrkans unga i Huddinge – The Holy Gang bidrar med ungdomsledare.

 

Årets ledarutbildning drar igång den 15 Oktober kl.10 i Huddinge Kyrka!

För att vara med behöver du anmäla dig, anmälan är ute nu!