Ungdom

Hos oss i Svenska kyrkans unga i Huddinge – The Holy Gang har vi olika verksamheter för ungdomar.

Ungdomsgruppen och ledarutbildningen riktar sig till dig som redan genomgått konfirmationen.

Flickkören Vox Angelica riktar sig till tjejer som går i högstadiet eller gymnasiet.

 

holyganglogga