Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Du kan också läsa mer om Svenska Kyrkans Unga på nationell nivå på deras webbplats www.svenskakyrkansunga.se