Korsdrag.se

Historia

Korsdrag tillkom på initiativ av Huddinge församling. Nuvarande system, byggt i WordPress, är historiskt sett korsdrag 2.0.

Huddinge kyrkliga samfällighet hade funnits en stund på nätet och där haft särskilda sidor som bland annat tillhandahöll lägerdagbok från Ottsjö-lägret. Problemet med dessa sidor var att det krävdes en hel del ”kodknackande” så fort sidan skulle uppdateras, vilket ställde till det inte minst vid uppdateringen av lägerdagboken.

Utifrån detta tillkom Korsdrag 1.0, som istället använder sig av ett så kallat CMS-system. I korthet betyder detta att en webbplats består av två delar – en administrativ baksida och publik framsida. Finessen med webbplatser av den här typen är att en skribent som vill publicera något på webbplatsen inte behöver kunna/bry sig om ”allt det där webbsidespråket”, utan bara skriva sin text och trycka på publicera.

En annan fördel med att byta till ett CMS-system, var att det gick att göra mindre utseendeändringar relativt lätt. Då Korsdrag lanserades hade sidan således en för stunden modern färgsättning, som sedan kom att ändras till ”röd-svart-vit”, även kallat Korsdrag 1.5.

Hösten 2010 konstaterades att korsdrag 1.5 sjöng på sista versen. Det CMS-system som användes varken var eller hade utvecklats för att hantera sociala medier, samt hade svårt att hantera olika typer av plugin och tillägg.

Tidigt under 2011 påbörjades utvecklingsarbetet med att ta fram korsdrag 2.0. Fokus låg på att välja ett system som möjliggjorde anpassning och skalbarhet av såväl teknik som innehåll, samt tillhandahålla ett enkelt publiceringsgränssnitt för såväl församlingsanställda som ideella.

Den 8:e juni 2011 lanserades Korsdrag 2.0 med buller och bång.

Svenska kyrkan i Huddinge – församlingar i samverkan
De fyra församlingarna inom Huddinge kommuns gränser, bildar sedan 1989 en samfällighet. Främst betyder det samverkan på det ekonomiska och administrativa området. Men det betyder också att vi har vissa gemensamma sidor på webben.

Flemingsbergs församling
Huddinge församling
Sankt Mikaels församling
Trångsund Skogås församling

Om du har behörighet att uppdatera hemsidan, så kan du logga in här.