Barn

Hos oss i Svenska kyrkans unga i Huddinge – The Holy Gang har vi två olika verksamheter för barn, våra två barngrupper Miniorerna och Juniorerna.