2018-08-29 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

 

Datum: 29/8 – 2018

Plats: Klockargården

 

Närvarande:

Johanna Sjöholm
Sofie Olivero
Elly Finell
Marcus Åström

Johanna Sjöholm
Molly Pousette ***

Frånvarande:

Erik Nybond

Linda Markham

Frida Feltenmark

Johanna Larsson

1. Mötets öppnas
Ordförande Johanna Sjöholm öppnar mötet kl.17.00.

 

2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade        att        välja Johanna Sjöholm till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade        att        välja Marcus Åström till mötessekreterare.

4. Val av justerare och adjungerade

Styrelsen beslutade        att        välja Johanna Sjöholm till mötesjusterare.
Styrelsen beslutade        att        adjungera Molly Pousette.

5. Dagordningen godkänns

Dagordningen godkänns med tillägg pengar och verksamhet under aktuella frågor.

6. Föregående protokoll

Frågan bordläggs till nästa möte.

7. Grupper

På söndag hålls en middag med information för våra nya barnledare. Johanna L, Elly och Sofie har tillsammans pratat ihop sig. Barngruppernas träffar börjar nästa vecka.

Vox Angelicas träffar börjar nästa vecka och UGs börjar denna vecka. Megalägret är 15-16 september och sista anmälningsdag är nu på fredag den 31 augusti.

8. Info från distrikt och förbund

Inget att tillägga.

9. Ekonomi

Elly och Johanna S d.ä. har i eftermiddag sett över ekonomin och jobbat ikapp efter sommaren. Vi har i dagsläget 12 tusen kronor. Styrelsen diskuterade olika sätt att investera pengarna i verksamheten, förslag kring thg-kvällar och donationer kom upp.

10. Våra medier

Vi måste byta header på Korsdrag.

11. THG-kväll

Styrelsen har 3 datum för THG-Kväll. Det första datumet är tänkt att vara bio.

12. Aktuella frågor

 • Pengar
  Denna punkt bordläggs då det diskuterades innan vid punkt 9.

  13. Verksamhet
  Styrelsen pratar verksamhet för hösten och grov-planerade verksamheter som midnattsvollybollen och thg-träffar.

  14. Övriga frågor
  Johanna köper en konsol till hyllan och kontaktar sedan vaktis.

  15. Nästkommande möte
  Nästkommande möte äger rum den 12 September 2018, i Klockargården.

 

Mötet avslutas
Mötet avslutas av mötesordförande Johanna Sjöholm kl.17.53

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll 2018/2019. Bokmärk permalänken.