2018-04-10 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  

Datum:  10/4-18

Plats: UG-lokalen

 

Närvarade:

Sofie Olivero

Marcus Åström

Elly Finell

Johanna K. Sjöholm

Johanna Sjöholm

Frida Heiderud**

 

 

 

Frånvarande:
Linda Markham

Johanna Larsson

Erik Nybond

 

 

 1. Mötet öppnas

Ordförande Johanna Sjöholm öppnade mötet kl 19.09

 

 1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade                         att välja Johanna Sjöholm till mötesordförande

 

 1. Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade                         att                  välja Marcus Åström till mötessekreterare

 

 1. Val av justerare och adjungerande

Styrelsen beslutade                         att                  välja Johanna K. Sjöholm till justerare

 

 1. Dagordningen godkänns
  Dagordningen godkänns med tillägg – hajk, dropbox och samlingen under aktuella frågor.

 

 

 

 

 1. Föregående protokoll
  Årsmötesprotokollet från årsmötet 2018 godkänns samt att

föregående protokoll godkänns med ändringen från klockan 10:30 till 19:00 under punkt 14.

 1. Grupper

Sofie Olivero frågade barnen i miniorgruppen vad de ville göra och fick förslagen: göra slime, åka till; Tom Tits, Exploria (Lekland). Styrelsen kom upp med förslagen; besöka en simhall och att besöka Leos Lekland.

 

UG – Nu verkar det komma färre och färre på UG, som det alltid är då det inte kommer in nya konfirmander.

UG 2.0 har öppnat, enligt Johanna Sjöholm så var det väldigt mysigt, dock så var deltagandet inte så stort.

Vox – vox har konsert om ungefär 2 veckor

Ledarutbildningen – Det är ledarutbildning om 1 vecka och det här är sista träffen innan de blir ledare.

 

 

 1. Ekonomi
  Vi har fått in aktivitetsbidraget från Huddinge kommun, vi fick 3625 kr.

 

 

 1. Våra medier
  Styrelsen uppdaterade Instagram när det var Berlinläger. Sofie Olivero och Johanna Sjöholm missade sina veckans böner, dock så kom Johanna Larsson ihåg.

 

 

 1. THG-Kväll

Nästa onsdag är det THG kväll och vi ska vara i flemingsbergshallen och spela vollyboll. Sofie Olivero och Johanna Larsson kan inte komma. Marcus Åström, Elly Finell och Linda Markham är ansvariga för kvällen. VI har bokat Hallen från 19-21. Vi behöver fixa en volleyboll eller kanske flera. Under tiden som vi är i hallen så kommer de ansvariga för kvällen hålla en andakt.

 

 

 

 

 1. Aktuella frågor
  • Hajken
   Vi har en Hajk som vi förra året hade runt den här tiden. Vi funderar på att ha den iår mellan den 25-27 maj. Vi bestämmer att vi ska planera hajken 17/4 och få ut papper till deltagarna. Sofie Olivero och Marcus Åström är ansvariga för vandringen, Elly Finell och Johanna K. Sjöholm är ansvariga för barnen. Vi snackar lite allmänt om Hajken.
  • Dropbox
   Vår dropbox har gått ut. Vi kanske tar bort lite grejer eller så börjar vi använda drive.
  • Samlingen
   Vi pratade om samlingen.
 2. Övriga frågor 
 3. Nästkommande möte
  Nästa möte äger rum den 8/5 19.00
 4. Mötet avslutas

Ordförande Johanna Sjöholm förklarar mötet avslutat kl 20.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll 2018/2019. Bokmärk permalänken.