2018-03-13 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Datum: 13/3-18
Plats: Biblioteket klockargården

Närvarade:
Johanna Sjöholm
Johanna K. Sjöholm
Elly Finell
Sofie Olivero
Marcus Åström
Johanna Larsson
Frida Feltenmark**
Linda Markham*

Frånvarande:
Erik Nybond

1. Mötet öppnas
Ordförande Johanna Sjöholm  öppnar mötet 19.12.
2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade att välja Johanna Sjöholm  till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade att välja Johanna Larsson till mötessekreterare

4. Val av justerare och adjungerande
Styrelsen beslutade att välja Elly Finell till justerare

5. Dagordningen godkänns
Dagordningen godkänns med tillägget: Kontoret, Samlingen, Nya PUL och formalia under aktuella frågor

6. Föregående protokoll
Frågan bordlades till nästa möte.

7. Grupper
Styrelsen diskuterade om och hur de ska värva fler barn till verksamheten, då det varit färre deltagare nu än förut.
Johanna Sjöholm förklarade hur samarbetet går till mellan styrelsen och församlingen.
UG flyter på, den nya kyrkoherden ska komma och besöka ungdomsgruppen inom snar framtid.
Styrelsen pratade om att bjuda in kyrkoherden till ett möte.
Söndagen 18/3-18 drar UG 2.0 igång för de som är över 18.
Vox Angelica rullar på.
Ledarutbildningen var under helgen 10-11/3 deltagare på lägret ljuspunkt dom SKUSS anordnar, de som deltog där berättade om lägret.
8. Info från Distrikt & förbund
Johanna Sjöholm har skickat in medlemsrapporten och även skrivit in årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelsen.

9. Ekonomi
Kassören för verksamhetsåret 17/18, Johanna Larsson, lämnade över kassörmappen till den nya kassören Elly Finell.

Styrelsen beslutade
att välja Johanna Sjöholm och Elly Finell till firmatecknare var för sig.

Johanna Larsson lärde Elly Finell hur en bokför innan mötet.

10. Våra medier
Johanna Sjöholm förklarade innebörden av veckans bön, som var ett koncept styrelsen hade under hösten på vår facebook-sida. Styrelsen pratade om de skulle fortsätta med veckans bön.

11. THG-Kväll
Styrelsen planerade den THG-Kvällen som ska genomföras nästa vecka, 21/3, och grovplanerade resterande THG-Kvällar som ska genomföras under våren.

Johanna Larsson kollar upp om Fleminghallen går att boka.

12. Aktuella frågor
12.1 Kontoret
Styrelsen pratade om situationen angående vårt nu obefintliga kontor.

12.2 Samlingen
Johanna Sjöholm förklarade innebörden av ”Samlingen”.
Johanna Sjöholm, Johanna K. Sjöholm, Sofie Olivero och Elly Finell kommer delta.

12.3 Personuppgiftslagen
En ny PUL kommer träda i kraft snart som styrelsen måste kunna och ta hänsyn till. Johanna Sjöholm förklarade innebörden av PUL och kommer försöka fixa ett möte med församlingens informatör som kommer kunna förklara innebörden av nya PUL.

12.4 Formalia
Styrelsen gick igenom rollerna i en styrelse.

Styrelsen beslutade
att välja Johanna Larsson till barnansvarig.

Johanna Larsson ska tills nästa möte sett över hur styrelsen kan spendera mer pengar på barnverksamheten.

Styrelsen beslutade
Att välja Sofie Olivero till material ansvarig.

13. Övriga frågor
Styrelsn måste sätta upp hyllan i UG-lokalen, och även byta headerbilden på korsdrag.

14. Nästkommande möte
Nästa möte äger rum den 10/4-18 kl 10.30 , i Biblioteket.

15. Mötet avslutas
Ordförande Johanna Sjöholm avslutar mötet 20.40.

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll 2018/2019. Bokmärk permalänken.