2017-11-21 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 21/11-17

Plats: The Holy Room

Närvarade:

Caroline Ericsson Selin

Johanna Sjöholm

Johanna Larsson

Sofie Olivero

Johan Söderström

 

Frånvarande:

Jesper Lundqvist

Lovisa Marklund

Lucas Åhl

Arvid Björnberg

 1. Mötet öppnas

Ordförande Johanna Sjöholm öppnar mötet 19.19.

 1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade                            att                  välja Johanna Sjöholm till mötesordförande

 1. Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade                            att                  välja Johanna Larsson till mötessekreterare

 1. Val av justerare och adjungerande

Styrelsen beslutade                            att                  välja Sofie Olivero till justerare

 1. Dagordningen godkänns
  Dagordningen godkänns med tillägg Januariläger, Valberedning och Årsmöte under aktuella frågor. 
 1. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns med ändringen från inte till in under punkt 5

 1. Grupper
  Tävlingen ”Pepparkakskrubban” äger rum snart och styrelsen diskuterade om barngrupperna ska vara med. Johanna Sjöholm förklarade innebörden av vad ”Pepparkakskrubban” är. Caroline Ericsson Selin och Sofie Olivero kommer att kolla med barngrupperna om det kommer var möjligt för båda barngrupperna att vara med.

 2. Info från Distrikt & förbund
  Samlingen kommer äga rum den 2 december och Johanna Larsson och Sofie Olivero kommer att delta.

 3. Ekonomi
  Det gick bra att handla inför nattvolleyn och övernattningen, kostnaden blev 1206 kr. Johanna S och Caroline har gått till banken, de ogiltiga sedlarna gick åt för att handla till övernattningen och nattvolleyn. Det gick mindre bra att ändra firmatecknare och styrelsen kommer att skicka in de papper som banken behöver.

 4. Våra Medier
  Sofie skriver veckans bön.

 5. Material
  Tröjorna som användes under nattvolleyn tvättas just nu och kommer att vara tillbaka i förrådet inom kort.
 6. THG-kvällar
  Den senaste THG-kvällen gick bra, de flesta deltagare tyckte att det var kul. De allra flesta spelade spel, b.la. Twister och Schack. Styrelsen diskuterade de THG-kvällar som har varit och hur konceptet kan utvecklas. Styrelsen planerar THG-kvällen 8/6-17.

 

 1. Aktuella frågor
  1 Januariläger
  Johanna S informerade om Januarilägret på Frustuna.
  13.2 Valberedning
  Valberedningen har gett ut information till ungdomsgruppen, om styrelsen och vad valberedningen gör.
  Styrelsen beslutade                 att                   Skicka ut en kallelse till valberedningen.
  13.2 Årsmöte
  Styrelsen beslutade                 att                   Lägga årsmötet 7/2-18.

 

 1. Övriga frågor
  Annika har kontaktat styrelsen angående att ha ett läger i maj.

  Caroline kommer prata med Annika angående Växtpunkt.

  Styrelsen utvärderade Nattvolleyn och övernattningen, och trots incidenten med att larmet gick så var det god stämning i gruppen och alla delade med sig av sina kläder. Nattvolleyn och övernattningen gick sammanfattningsvis bra.
  Styrelsen beslutade att lägga till 10kr till anmälningsavgiften till nästa år så att budgeten blir mer hållbar.

 2. Nästkommande möte
  Nästa möte äger rum den 12/12 kl 19 , i The Holy Room
 3. Mötet avslutas
  Ordförande Johanna Sjöholm förklarar mötet avslutat kl 20.53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll 2017/2018. Bokmärk permalänken.