2017-10-08 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 8/10- 2017

Plats: Barnlokalens kök

Närvarade:
Johanna Sjöholm
Caroline Ericsson Selin
Sofie Olivero
Johanna Larsson
Lovisa Marklund (Från punkt 9)

Frånvarande:
Jesper Lundqvist
Johan Söderberg
Lukas Åhl
Arvid björnberg

Mötet öppnas
Ordförande Johanna S öppnar mötet kl 14.18

Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade att välja Johanna S till mötesordförande

Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade att välja Johanna L till mötessekreterare

Val av justerare och adjungerande
Styrelsen beslutade att välja Sofie O till Justerare

Dagordningen godkänns
Dagordningen godkänns med Aktuella frågor: Samling och välgörenhetskampanj. Övriga frågor: Bidrag till UNICF och nattvollyen

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

Grupper
Det går bra för alla grupper. Ledarutbildningen börjar nästa vecka. Det har varit två stycken Fredagsmys, det har varit kul.

Info från Distrikt & förbund
Vi har fått inbjudan till samlingen.

Ekonomi
Johanna L har bokfört de senaste betalningarna. Johanna L ska även undersöka en okänd utgift. Johanna S och Caroline ES måste gå till banken.

Våra medier
Under en THG-kväll ska styrelsen försöka uppdatera bilden på korsdrag.se. Det går bra för veckans bön.

Material
Förrådet har RENSATS och städats.

THG-Kväll
Vi måste byta datum på THG-Kväll. THG-Kväll 27/10 är inställd. Vi detaljplanerar THG-kvällarna den här terminen. Vi måste även boka lokal för THG- Kvällarna. Styrelsen ska kolla om de har några spel hemma som kan användas under en THG-Kväll.

Aktuella frågor
13.1 Samling 2/12.
Johanna S, Caroline, Sofie, Johanna L och Lovisa är intresserade av att åka.

13.2 Välgörenhetskampanj.
Vi ska sälja innan och efter konserten. Johanna S kontaktar Henrik om information till föräldrar. Styrelsen beslutar att pengarna från välgörenhetskampanjen ska gå till Rosabandet.

Övriga frågor
Johanna L kommer höra med UNICF om att få ett diplom för vårt bidrag. Johanna L, Sofie och Arvid kommer börja planera nattvollyn

Nästkommande möte
Nästa möte äger rum den 24 Oktober kl 19.

Mötet avslutas
Ordförande Johanna S avslutar mötet 15.13

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll 2017/2018. Bokmärk permalänken.