2017-08-27 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 27/8 – 2017

Plats: Huddinge Bibliotek

 

Närvarade:

Johanna Sjöholm

Caroline Ericsson Selin

Johanna Larsson

Sofie Olivero

Lucas Åhl **

Arvid Björnberg – fr.o.m. punkt 6

 

Frånvarande:
Lovisa Marklund

Jesper Lundqvist *

Johan Söderström

 

 1. Mötet öppnas
  Ordförande Johanna Sjöholm öppnade mötet kl. 13.15.
 2. Val av mötesordförande
  Styrelsen beslutade                        att                  välja Caroline Ericsson Selin till mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare
  Styrelsen beslutade                        att                  välja Johanna Sjöholm till mötessekreterare.
 4. Val av justerare och adjungerande
  Styrelsen beslutade                        att                  välja Johanna Larsson till justerare.
 5. Dagordningen godkänns
  Dagordningen godkänns med följande tillägg under aktuella frågor:
  Megalägret
  Kyrkoval
  Midnattsvolley
  Välgörenhetskampanj
  Nattkampen
 6. Föregående protokoll
  Föregående protokoll godkändes med ändringen ”statar” till ”startar” under punkt 7.
 7. Grupper
  Grupperna och dess verksamhet har ännu inte startat efter sommaren, ungdomsgruppen och Vox Angelica börjar vecka 36 och övriga grupper vecka 37.Efter styrelsemötet träffas delar av styrelsen, Annika och eventuella barnledare för ett infomöte om barnledaruppdraget. Styrelsen ska dessutom efter mötet komma på verksamheter för barngrupperna som förslag till deras planering.
 8. Info från Distrikt & förbund
  Vi har fått in en godkänd medlemsrapportering för verksamhetsår 2016. En del datum för evenemang på distrikt och riks nivå är dessutom satta.
 9. Ekonomi
  Kassör Johanna L redovisade hur ekonomin ser ut just nu. Vi måste betala tillbaka kyrkan för tröjprojektet och inväntar även betalning ifrån en del medlemmar.Styrelsen diskuterade kring möjligheten att fixa Swish som en betalningsmöjlighet både vid evenemang som verksamheter. Ett förslag var att använda Johanna Ls.

  Vi har fått Huddinge Kommuns aktivitetsbidrag för vårterminen 2017, totalt 2606 kronor.

 10. IT
  Caroline och Johanna L fick i uppgift att starta The Holy Gangs nya facebook-sida.
 11. Korsdrag
  Vi vill byta bild på Korsdrags framsida. Styrelsen ska se över bilder och komma med förslag.
 12. Material
  Vi måste städa vårt förråd och slänga en del skräp. Ett förslag som kom upp var att skapa ett evenemang på facebook-sidan för att dra ihop lite folk.
 13. Megalägret
  Snart är det Megaläger, den 16-17 september är det dags! Vi vill ha en fin presentation så vi kan visa upp församlingen och THG ifrån sin bästa sida. Arvid, Sofie och Jesper ansvarar tillsammans med oss andra för den.
 14. Kyrkovalet
  Den 17 september är det dessutom dags för kyrkoval! Den 29/8 är det informationskväll för den som är nyfiken och vill veta mer. Vi i styrelsen ska aktivt genom våra sociala medier för att sprida kyrkovalet och hur man röstar osv.
 15. Nattvolley
  Styrelsen beslutade                                             att                  välja Johanna L, Sofie och Arvid till projektgrupp för midnattsvolleyn 2017.
 16. Välgörenhetskampanj
  Styrelsen vill till hösten starta en välgörenhetskampanj! Vi planerar att baka fika på en THG-kväll, sälja det på barn- och diskantkörernas konserter, för att sedan skänka pengarna till välgörenhet! Caroline kollar med församlingens organist Henrik och Johanna L kollar med köket och de som vanligtvis säljer saker på konserterna.
 17. Nattkamp
  Sista anmälningsdag för Nattkampen 2017 är den 9 september. Styrelsen diskuterade många möjligheter för hur vi ska göra detta år och beslutade sig sedan för att i år skicka ett mixat lag med de medlemmar ifrån styrelsen som vill med. Johanna S sköter anmälan.
 18. Övriga frågor
  THG-kväll! Alltså en ug-onsdag i månaden som vi i styrelsen arrangerar. Kvällen kommer självklart att ha olika teman såsom t.ex. karaokekväll, filmkväll osv. Även ett antal fredagar är tänkt att arrangeras med t.ex. tacokväll.Johanna S mejlar Annelie och Åsa för att se över schemat.

  Feedback till styrelsen som uppkom på fördjupningslägret i slutet av sommaren var bl.a. fler aktiviteter generellt men framförallt mer planerade aktiviteter.

  Styrelsen diskuterade en eventuell mötesdag för hösten, ett förslag var tisdagar.

 19. Nästkommande möte
  Nästa möte äger rum den 12 september kl. 19.00 , i Kyrkskolan.
 20. Mötet avslutas
  Mötesordförande Caroline Ericsson Selin avslutar mötet 14.33.
Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll 2017/2018. Bokmärk permalänken.