2017-05-01 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 1/5-17

Plats: Kyrkskolan

 

Närvarade:

Johanna Sjöholm

Caroline Ericsson Selin

Sofie Olivero

Johanna Larsson

Arvid Björnberg

Jesper Lundqvist**

Lovisa Marklund

Lucas Åhl* – från punkt 4

* Suppleant utan rösträtt för mötet, **Suppleant med rösträtt för mötet. 

Frånvarande:

Johan Söderström

 1. Mötet öppnas

Ordförande Johanna Sjöholm öppnar mötet kl. 14.33.

 1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade                         att                  välja Johanna Sjöholm till mötesordförande

 1. Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade                         att                  välja Lovisa Marklund till mötessekreterare

 1. Val av justerare och adjungerande

Styrelsen beslutade                         att                  välja Jesper Lundqvist till justerare

 1. Dagordningen godkänns

Dagordningen godkändes med tilläggen

 • Majfest
 • Hajk
 • Tröjprojektet
 • Kristi himmelfärdsläger

under aktuella frågor.

 1. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

 1. Grupper

Informationshäftet till barngruppsledarna är klart, ska gå ut i höst när nya ledare är tillsatta. Styrelsen ska tillsammans med Annika skapa nya ledargrupper till hösten. Intressefrågan till de som sagt att de vill vara barnledare i höst ska gå ut innan sommaren. De som svarar ja då får sedan ytterligare en förfrågan i höst när schemat är klart.

 1. Info från Distrikt & förbund

DÅM ägde rum den 22 april i Nacka där THG åkte med 7 stycken ombud och två ersättare.

 1. Ekonomi
  Efter sommaren när fler är 18 byter vi firmatecknare på kontot. Johanna L uppdaterade oss på hur mycket pengar det finns på kontot, cirka 4000 kr.

 2. IT

Datorerna i kyrkskolan är nu borttagna. Annars inget nytt.

 1. Korsdrag

Blivit väldigt fint med de nya kategorierna.

 1. Material

Tröjorna som hittades under inventeringsdagen är inte utdelade än. Skräpet i källaren måste bort.

 1. Aktuella frågor

13.1 Majfest.

Vi pratade om vad vi vill göra under majfesten. Det vi kom framtill var att styrelsen ska ha hand om ett SKUSS-bord för att få in nya medlemmar. Andra saker som kom på förslag var ballonger och helium, såpbubblor.

13.2 Hajk

Kontantbetalning fungerar om man lämnar dessa till Johanna L, de barn som vill betala kontant gör det till sina ledare som sedan lägger de i ett kovert med namn. Sofie och Lovisa handlar den 11/5 och packar sedan kyrkbussen med allt förutom kylvarorna. Lovisa skickar ut förfrågan till junior- och miniorledarna om vilka som tänkt åka ut som ledare på hajken. Daniel leder UGs vandring ut till Lissma.

13.3 Tröjprojektet

Caroline hör med Annelie hur många tröjor församlingen vill ha. Sista beställningsdag var 3/5.

13.4 Kristi himmelfärdsläger

Helgen 26-28/5 åker styrelsen tillsammans med barngruppsledarna på ett avslutningsläger i Gnesta. Johanna anmäler de som vill åka från styrelsen till Annika. 

 1. Övriga frågor
  Inget att tillägga
 2. Nästkommande möte
  Nästa möte äger rum någon gång under Kristi himmelfärdslägret.
 3. Mötet avslutas

Ordförande Johanna Sjöholm avslutar mötet kl. 15.37.

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll 2017/2018. Bokmärk permalänken.