2017-03-11 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 11/3-17

Plats: UG-lokalen

Närvarade:

Johanna Sjöholm

Johanna Larsson

Caroline Ericsson Selin

Johan Söderström

Lovisa Marklund

Sofie Olivero

Arvid Björnberg

Jesper Lundqvist*- Från punkt 7

*suppleant utan rösträtt för mötet

**suppleant med rösträtt för mötet

*** Ej styrelsemedlem

Frånvarande:

Lucas Åhl

 1. Mötet öppnas

Ordförande Johanna Sjöholm öppnar mötet kl. 12.12 

 1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade                        att                  välja Johanna Sjöholm till mötesordförande

 1. Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade                         att                  välja Lovisa Marklund till mötessekreterare

 1. Val av justerare och adjungerande

Styrelsen beslutade                         att                  välja Caroline Ericsson Selin till justerare

 1. Dagordningen godkänns

Dagordningen godkänns med tillägg

 • Hajk
 • Tröjprojektet
 • My:fest
 • Internationella gruppen
 • DÅM

Under aktuella frågor.

 1. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

 1. Grupper

Johanna S och Caroline hade ett möte med Annika. Barngrupperna är både styrelsens och församlingens verksamhet. Johanna S och Caroline har gjort ett infoblad om att vara barngruppsledare. Styrelsen kommer inom sig utse en barnansvarig, vars uppgift är att vara länken mellan styrelsen och barngruppsledarna. Helgen den 18-19/3 är det ungdomsläger i församlingen tillsammans med ungdomsgruppen, flickkören vox Angelica och ledarutbildningen.

 1. Info från Distrikt & förbund

Inget nytt

 1. Ekonomi

Albin hjälper Johanna L med deklarationen.

 1. IT
  Johanna S har inte kollat med vaktmästaren om datorerna än. 
 1. Korsdrag
  Layouten på korsdrag har blivit jättefin.
 1. Material

Hyllan i UG-lokalen ska någon gång under inventeringsdagen upp. Genom gång av tälten samt förråden ska även det ske.

 1. Aktuella frågor
 • Hajken

Ett extra planeringsmöte inför hajken behöver äga rum, datum för det ej bestämt. Informationen till hajken ska senast vare ute till den 1 april och sista anmälningsdag är den 1 maj.

Styrelsen beslutade                   att                  boka helgen den 12-14/5 till hajken.

 • My:fest

Församlingen vill ha förslag på vad som ska finnas på my:festen den 21 maj. Vi i styrelsen kom på dessa förslag; Fiskedamm och SKUSS bord, ballonger.

 • Tröjprojektet

Vi måste göra om den befintliga tryckplåten, SKU-loggan måste finnas med någonstans på tröjan. Vi kom fram till att bästa platsen att placera den var på vänster överarm och sedan ha kvar namnet på bröstet samt att förstora korset på ryggen. Informationen om beställningar ska gå ut vecka 13, de kommer ha 3 veckor på sig att beställa.

Styrelsen beslutade                         att                  välja Caroline Ericsson Selin till

                                                                                    projektledare för tröjprojektet.

 • DÅM

Vi hör på nästa UG om fler vill åka som ersättare på DÅM som äger rum i Nacka den 22 april.

 1. Övriga frågor

Församlingsrådet– Johanna S och Caroline ska på församlingsrådets möte på tisdag den 14/3.

Lissmastugan– en ny fastighetsansvarig i församlingsrådet är tillsatt, den ska kolla till läget med Lissma så till dess ligger renoveringsplanerna på is.

Välgörenhets arrangemang – till nästa möte ska det tänkas på vad för något vi kan göra för att samla in pengar till fadderkontot. Ett förslag var att sälja fika under kyrkovalet.

 1. Nästkommande möte
  Nästa möte äger rum den 26 april kl. 17.00 , i styrelserummet.
 1. Mötet avslutas

Ordförande Johanna Sjöholm avslutar mötet kl. 13.18.

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll 2017/2018. Bokmärk permalänken.