2017-02-19 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 19/2-17

Plats: Kyrkskolan

Närvarade:

Johanna Sjöholm

Caroline Ericsson Selin

Lovisa Marklund

Sofie Olivero

Arvid Björnberg

Johan Söderström – från punkt 6

Johanna Larsson

Jesper Lundqvist*

Lucas Åhl*

*suppleant utan rösträtt för mötet

**suppleant med rösträtt för mötet

*** Ej styrelsemedlem

Frånvarande:
Inga frånvarande

 

 1. Mötet öppnas

Ordförande Johanna Sjöholm öppnade mötet kl. 14.06.

 

 1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade                    att        välja Johanna Sjöholm till mötesordförande

 

 1. Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade                    att        välja Lovisa Marklund till mötessekreterare

 

 1. Val av justerare och adjungerande

Styrelsen beslutade                    att        välja Arvid Björnberg till justerare

 

 1. Dagordningen godkänns

Dagordningen godkänns med tillägg

 • Info
 • Lissma
 • Hajk
 • 11/2-12/3

Under aktuella frågor samt mötestillfällen under nästa möte.

 

 1. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

 

 1. Grupper

Miniorerna har hittills varit 4-5 stycken barn. Juniorerna har vart väldigt många barn. UG har precis startat igen efter lovet. Ett möte med församlingen angående barngrupperna kommer äga rum inom snar framtid. Ledarutbildningen har haft läger.

 

 1. Info från Distrikt & förbund
  SKUSS tillsammans med Stockholms stift anordnar en inspirationsdag för ideella i Stockholm. Denna dag äger rum den 18 mars i Flemingsbergs kyrka.

 

 1. Ekonomi
  Räkningen för vår domän till korsdrag har kommit. Styrelsen kollar med församlingens ekonomiansvarig om vad av de gamla ekonomipappren vi behöver spara.

 

 1. IT
  Styrelsen frågar vaktmästaren kan ta bort datorerna som inte används i kyrkskolan. Annars inget nytt.

 

 

 1. Korsdrag

Alla styrelse medlemmar har skrivit en kort presentation till korsdrag som Johanna S sedan lägger upp. Vårt Instagramkonto Theholygang kommer så småningom kopplas till korsdrag.

 

Vi kommer göra om lite på hemsidan. Varje grupp får en varsin kategori

 • barn
 • ungdom
 • Styrelsen

Vi kommer också ta bort den väldigt gamla videon som ligger på korsdrag och ersätta den med en ny.

 

 1. Material

Styrelsen beslutade                    att        välja Sofie Olivero till Materialförvaltare

Vi i styrelsen kommer inventera tälten samt hyllan med papper i kyrkskolan.

 

 

 1. Aktuella frågor

 

 • Info

Johanna S informerade om vilka olika konton vi har i styrelsen, dropbox, gmail, instagram. Förhållningsreglerna för vårt instagramkonto gicks även igenom. Johanna S informerade även om att vi har en brevlåda som ligger vid kontoren i klockargården.

 • Lissma

Johanna S informerade om att den förra styrelsen startade ett projekt med att få Lissma stugan renoverad. Ett utskott behövs fördetta, med 1-2 personer från styrelsen, 1 person från församlingen/Erik samt 2-3 från UG som varit med tidigare. Arvid är en av representanterna från styrelsen. Johanna S frågar om någon/några av; Rebecca, Albin, Brunken, Niels, Danne eller Erika vill vara med i detta utskott.

 

 • Hajk

Styrelsen beslutade                    att        välja Lovisa Marklund till barngruppsansvarig.

Styrelsen beslutade                    att        välja Sofie Olivero till UG ansvarig.

Styrelsen beslutade                    att        preliminärboka helgerna 12-14/5 eller

                                                                           19-21/5 till hajkens befogande.

Hela styrelsen kommer vara projekt grupp för denna hajk.

 

 • 11/3-12/3

Den 11/3 kommer styrelsen har en inventerings dag. Där vi kommer gå igenom vårt material samt sortera detta. Johanna S pratar med Annika om lokalerna och maten.

 

 1. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.

 

 1. Nästkommande möte
  Nästa möte äger rum den 11 mars någon gång under inverteringsdagen.

 

Mötestillfällen:

April månads möte äger rum den 26/4 kl. 17.00 i kyrkskolan.

 1. Mötet avslutas

Ordförande Johanna Sjöholm förklarar mötet för slut kl 15.25.

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll 2017/2018. Bokmärk permalänken.