2016-11-16 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 16/11-16

Plats: Kyrkskolan

 

Närvarade:

Rebecca Lundberg

Sofie Olivero

Lovisa Marklund**

Kalle Ekerby

Caroline Ericsson Selin

Denice Larsson

Arvid Björnberg**

 

 

Frånvarande:
Johanna Sjöholm

 

 1. Mötet öppnas

Ordförande Rebecca Lundberg öppnar mötet kl. 17.07.

 

 1. Val av mötesordförande
  Styrelsen beslutade att välja Rebecca Lundberg till mötesordförande

 

 1. Val av mötessekreterare
  Styrelsen beslutade att välja Caroline Ericsson Selin till mötessekreterare

 

 1. Val av mötesjusterare och adjungerande

Styrelsen beslutade att välja Kalle Ekerby till mötesjusterare

 

 

 1. Dagordningen godkänns

Dagordningen godkänns med tilläggen Midnattsvolleyboll, Möte 9 november, Avslutning, Årsmöte och Skrivelse under aktuella frågor.

 

 1. Föregående protokoll
  Föregående protokoll godkändes med ändringar för närvaropunkten samt träning med Brännkyrka istället för Botkyrka.

 2. Grupper

Miniorerna har tolv medlemmar och medlemsstopp. Juniorerna är också ungefär tolv medlemmar och ska snart julpyssla. Ledarutbildingen hade en träff föregående helg. Då var det även uppstart för konfirmanderna, även om anmälan inte är stängd än.

 

 1. Info från Distrikt & förbund

”Samlingen”, en form av utbyte och träff för att diskutera distriktsstyrelsens propositioner för ordförande, vice ordförande och kontaktpersoner är snart. Barndagen äger rum 10 december på Kungsholmen. Församlingen kommer ha gröt, julpyssel och sångstund för de yngre 2 december.

 1. Ekonomi
  Rebecca har fått kontakt med banken om varför inga brev har kommit. Alla tjänster är numera helt nätbaserade och ingen skada är skedd. Ingen betalning för nattvolleyn har kommit in än.

 

 1. IT

Inget att tillägga.

 

 1. Korsdrag/The Holy Page

Uppdatering behövs.

 1. Material
  Det finns mycket lite ved i Lissma, ej akut just nu.

 

 1. Aktuella frågor
 2. Midnattsvolleybollen och övernattningen är under kontroll. Många anmälda spelare men endast ett lag, kan bli lite speltid per person.
 3. Mötet 9 november klargjordes på vissa punkter vad som sagts för de insnöade.
 4. Avslutning för styrelsen diskuterades och förslag på aktiviteter, datum och mat. Lovisa och Sofie ålades att ansvara för det.
 5. Årsmötesdatum är bestämt. Propositioner måste skrivas och motionsskola samt årsmötesskola diskuterades.

Styrelsen beslutade att godkänna skrivelsen och inskickandet till kyrkorådet.

 

 1. Övriga frågor
  Rebecca och Johanna är inbjudna till kyrkorådets möte 6 december.

 

 1. Nästkommande möte
  Nästa möte sker 14 december kl. 17.00 i Kyrkskolan.

 

 1. Mötet avslutas
  Mötesordförande Rebecca Lundberg avslutar mötet kl. 18.21.
Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll. Bokmärk permalänken.