2016-10-19 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 19/10- 2016

Plats: Kyrkskolan

Närvarade:
Rebecca Lundberg
Johanna Sjöholm
Kalle Ekeby
Caroline Ericsson Selin
Sofie Olivero
Denice Larsson- fr.o.m. punkt 6
Arvid Björnberg **- fr.o.m. punkt 5
Lovisa Marklund **- t.o.m. punkt 6
Daniel Andersson ***

Frånvarande:
Clara Fredriksson

 

 • Mötet öppnas
  Ordförande Rebecca Lundberg öppnade mötet kl 17:01.
 • Val av mötesordförande
  Styrelsen beslutade att välja Rebecca Lundberg till mötesordförande. 
 • Val av mötessekreterare
  Styrelsen beslutade att välja Johanna Sjöholm till mötessekreterare. 
 • Val av justerare och adjungerande
  Styrelsen beslutade att välja Sofie Olivero till justerare.
  Styrelsen beslutade att adjungera Daniel Andersson. 
 • Dagordningen godkänns
  Dagordningen godkänns med tillägg Volley, Ljuspunkt/Pengar, Mat och ekonomi, Skrivelse, Årsmöte, kommunikation och protokoll under aktuella frågor.
   
 • Föregående protokoll
  Föregående protokoll godkändes och lades till i handlingarna.
 • Grupper
  Miniorerna och Juniorerna går bra, nästa vecka har de Halloween-tema. Vox Angelica och ungdomsgruppen har däremot redan börjat med julen och fix inför Julbasaren och Luciasånger. Ledarutbildningen har kommit i gång igen och är jättemånga!
 • Info från Distrikt & förbund
  Vår kontaktperson i distriktsstyrelsen Daniel är och hälsar på oss idag!
 • Ekonomi
  Fortfarande problem hos banken. Rebecca och Kalle löser det tillsammans.
 • IT
  För den som är desperat nog fungerar nu vårt Wifi.
 • Korsdrag
  Inget att tillägga.
 • Material
  Tälten som användes vid nattkamp är torkade och nu ihop packade igen.
 • – Volley
  Lag är anmälda, medlemmarna börjar anmäla sig och temat är klart, skurkar! Styrelsen diskuterade alternativet att köpa in svart tyg för att göra ”ögonbindlar” till alla. Vi måste peppa inför träning den 28okt tillsammans med Farsta och Botkyrka, även se över alternativet att fixa en hall att öva i på ug-tid.
 • – Ljuspunkt/pengar
  Se över om församlingen kan tänka sig betala för de som vill åka till Ljuspunkt 2017.
 • – Mat och ekonomi
  Det har uppstått lite förvirring kring maten till styrelsemötena och församlingen har börjat undra hur det hela är tänkt att gå till. Styrelsen kom överens på mötet om att vi ska försöka höra med Eric Dufva för mer info så att vi kan prata om detta tillsammans med församlingen. 
 • – Skrivelse
  Skrivelsen till församlingsrådet för en renovering av Lissma är påbörjad och styrelsen korrigerade dokumentet tillsammans på mötet och kom fram till många nya bra idéer. Vi diskuterade även idén om att närvara vid ett församlingsrådsmöte, för att visa oss och kunna argumentera på plats. Kanske även bjuda in förbundsordförande Amanda Carlshamre?
 • – Årsmöte
  Diskuterade årsmöte och årsmötesskola. Behöver boka klubbrummet.
  Styrelsen beslutade att hålla årsmötet 1 februari 2017.
 • – Kommunikation
  Under mötet diskuterade vi en hel del om respekt och vad vi förväntar oss av varandra. Daniel hjälpte oss reda ut vissa klurigheter och var ett bra perspektiv utifrån. Vi är en styrelse som fungerar tillsammans som ett organ, vi kan alltså inte göra som vi helt själva vill. Vi vill ha kul tillsammans så vi kan åstadkomma bra saker!
 • – Protokoll
  Efter kaoset bland protokollen har det mesta nu ordnat upp sig och finns var det ska finnas. Rebecca har skrivit ihop nya lathundar och mallar för protokollskrivandet, dessa måste följas.
  Styrelsen beslutade att anta dokumenten om protokollskrivning.
 • Övriga frågor
  Uppstarts-styrelsehelg i början av nästa år?
 • Nästkommande möte
  Nästa möte äger rum den 16 november kl 17.00, i kyrkskolan.
 • Mötet avslutas
  Ordförande Rebecca Lundberg förklarar mötet avslutat kl 18:52.
Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll. Bokmärk permalänken.