2016-05-11 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 11/5-16

Plats: Kyrkskolan

 

Närvarade:

Johan Lyberger ***

Clara Fredriksson

Rebecca Lundberg,

Johanna Sjöholm,

Denice Larsson

Kalle Ekeby

Arvid Björnberg **

Sofie Olivero

 

*** Ej styrelsemedlem

** Suppleant med rösträtt för mötet

 

Frånvarande:

Caroline Ericsson Selin, Lovisa Marklund

  1. Mötet öppnas 

 

Ordförande Rebecca Lundberg förklarar mötet öppnat kl 17:03

2.Val av mötesordförande 

 

Styrelsen beslutade                       att välja Rebecca Lundberg som mötesordförande

3. Val av mötessekreterare 

 

Styrelsen beslutade                       att välja Clara Fredriksson till justerare

4. Val av mötesjusterare och adjungerande

Styrelsen beslutade                       att välja Denice Larsson som justerare och adjungera                                                           Johan Lyberger

5.Dagordningen godkänns 

 Dagordningen godkändes

6.Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns med ändringen att fixa till närvarolista

7. Grupper

       Miniorerna har minskat, juniorerna är en bra grupp på tillräckligt antal medlemmar, UG avslutning den 25/5

 8.Info från Distrikt & förbund

Brev från andetag i Linköping

9.Ekonomi

6300 kr kommer in i veckan

10.IT

      Inget att tillägga

11. Korsdrag/The Holy Page

     Fått inlägg på hemsidan och en flik för kommande protokoll har skapats

 12. Material

    Kolla så att tälten är hela och rena.

13. Aktuella frågor

 Hajk– Många sena anmälningslappar till hajken. Ug:arna ska få packlistor om vad som ska tas med på hajken. En bil till hajken behövs, vem kan köra ut barnen? Johanna kollar med Albin om han kan köra ut. Rebecca handlar till hajken.

Tröjor– 31 Hoodies, 1 st t-shirt, levereras senast v.22

Majfest- Göra fiskdamm och promota UG och ha mycket anmälningslappar. Här är vi profilmaterial

Styrelseutbildning– 5 Juni är det styrelseutbildning i Mariakyrkan i Skogås

 

14.Övriga frågor

      Inga övriga frågor

15.Nästkommande möte

Onsdag den 31/8 kl 17:00 i Kyrkskolan

16. Mötet avslutas

      Ordförande Rebecca Lundberg förklarar mötet avslutat kl 18:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll. Bokmärk permalänken.