2016-04-21 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 21/4-16

Plats: Kyrkskolan

 

Närvarade:

Sofie Olivero

Johanna Sjöholm

Lovisa Marklund**

Kalle Ekeby

Caroline Ericsson Selin

Denice Larsson

 

 

Frånvarande:
Rebecca Lundberg

Clara Fredriksson

Arvid Björnberg

 

 

 1. Mötet öppnas

Vice ordförande Johanna Sjöholm öppnar mötet kl. 19.09.

 

 1. Val av mötesordförande
  Styrelsen beslutade                           att välja Johanna Sjöholm till mötesordförande

 

 1. Val av mötessekreterare
  Styrelsen beslutade                         att välja Lovisa Marklund till mötessekreterare

 

 1. Val av mötesjusterare och adjungerande

Styrelsen beslutade                         att välja Johanna Sjöholm till mötesjusterare

 

 

 1. Dagordningen godkänns

Dagordningen godkänns med tillägg hajk under aktuella frågor
 

 1. Föregående protokoll
 2. Grupper

Ledarutbildningen har träff på söndag den 24 april.

Veckokonfirmanderna har dagverksamhet under helgen 23-24 april.

Juniorerna har varit ca 7st varje gång, var på Lissma.

Miniorerna har varit blandat antal varje gång.

 1. Info från Distrikt & förbund

Informerades om DÅM i helgen 23-23 april.

 

 1. Ekonomi
  Styrelsen beslutade             att välja Denice Larsson och Rebecca Lundberg till firmatecknare under verksamhetsåret 2016/17.

Kalle informerade om ekonomin.

 

 1. IT

Inget att tillägga

 

 1. Korsdrag/The Holy Page

Inlogg till styrelsemedlemmarna är på gång.

Johanna tar hand om uppdateringen på korsdrag fram till nästa möte.

 

 1. Material
  Kolla tälten innan hajken

 

 1. Aktuella frågor

Hajken- Datum 20-22/5 för UG och 21/4 för barngrupperna.

Planerings möte har genomförts.

Kalle och Sofie tar hand om lekpasset på lördagen

Johanna och Denice har hand om lördagens kvällsandakt.

 

 1. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.

 

 1. Nästkommande möte
  Nästa möte innan UG den 11 maj kl. 17.00 i kyrkskolan.

 

 1. Mötet avslutas
  Mötesordförande Johanna Sjöholm avslutar mötet kl. 19.57
 

 

   
Lovisa Marklund
Mötessekreterare
  Johanna Sjöholm

Mötesordförande

 

   
Johanna Sjöholm
Mötesjusterare
 

 

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll. Bokmärk permalänken.