2016-09-21 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL-

Datum: 21 september 2016

Plats: Kyrkskolan

 

Närvarade: Denice Larsson

Caroline Ericsson Selin

Kalle Ekeby

Sofie Olivero – Lämnar vid punkt 11

Arvid Björnberg**

Johanna Sjöholm

Annika Strömmer***

 

Frånvarande: Lovisa Marklund, Clara Fredriksson, Rebecca Lundberg

 

 

 1. Mötet öppnas: Mötet öppnades 17.15
 2. Val av mötesordförande:

Styrelsen beslutade                       att välja Johanna Sjöholm som mötesordförande

 

 1. Val av mötessekreterare
  Styrelsen beslutade att välja Denice Larsson som mötessekreterare
 2. Val av mötesjusterare och adjungerande

Styrelsen beslutade                       att välja Caroline Ericsson Selin som justerare samt att adjungera in Annika Strömmer med yttranderätt.

 

 1. Dagordningen godkänns
  Dagordningen godkändes med tilläggen: SKU-instagram v.40

Ljuspunkt

Nattkamp

Midnattsvolleyboll

LU – Grogrund samt växtpunkt

100+ medlemmar

Lissma

 

 

 

 

 

 1. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

 

 1. Grupper

Miniorerna har fått nya barn men strävar efter några fler fortfarande. Juniorerna har oförändrat antal och går bra. Ungdomsgruppen har varit på megalägret och rekryterat medlemmar.

 

 1. Info från Distrikt & förbund

Anmälan till Ljuspunkt har öppnat.

 

 1. Ekonomi

Kalle får fortfarande inga brev samt problem med avgiften för plusgirot.

 

 1. IT

Det ska ha kommit ett nytt WIFI-lösenord nu.

 

 1. Korsdrag/The Holy Page

Ingen info.

 

 1. Material
  Det ska upp hyllor i UG-lokalen.

 

 1. Aktuella frågor

SKU-instagram v.40: grovplanering av vad Johanna ska lägga upp under sin vecka, och vad som ska berättas om som THG gör.

 

Ljuspunkt är den 26-28 mars i Rättvik och styrelsen ska ha som mål att minst 5 deltagare ifrån Huddinge åker.

 

Nattkamp är natten mellan den 1-2 oktober där några kommer åka och representera THG. Kommunikationen kring detta hade stor förbättringspotential.

 

Midnattsvolleyboll är den 26 november och vi ska delta med två lag samt ha en övernattning mellan den 25-26 november. Det kommer även vara en träning den 28 oktober kl.19-21 med Farsta.

Projektgrupp är Denice, Arvid och Caroline.

 

LU- Grogrund/växtpunkt är ledarutbildningar som stiftet anordnar. Dessa är inte så aktuella för Huddinge då vi har vår egen ledarutbildning men ifall nån vill åka så står församlingen för kostnaden.

 

100+ medlemmar ska självklart firas med tårta, styrelsen kollar med Annelie.

 

Lissma är i behov av upprustning, Denice har pratat med Åsa som ska kolla med Erik om det finns möjlighet att kunna få pengar till ett nytt kök samt lite målarfärg.

 

 1. Övriga frågor.

 

 1. Nästkommande möte
  19 Oktober kl.17.00

 

 1. Mötet avslutas

Mötet avslutades kl. 18.22

 

Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll. Bokmärk permalänken.