2016-03-23 – Styrelsemötesprotokoll

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Datum: 23/3-16

Plats: Kyrkskolan, Huddinge

 

Närvarade:

*Johan Lyberger, Caroline Ericsson Selin, Clara Fredriksson,

Rebecca Lundberg, Johanna Sjöholm, Denice Larsson, Kalle Ekeby,

Arvid Björnberg

 

 

Frånvarande: Sofie Olivero
 

 1. Mötet öppnas: ordförande Rebecca Lundberg förklarar mötet öppnat kl 17:12

 

 1. Val av mötesordförande: Rebecca Lundberg

 

 1. Val av mötessekreterare: Clara Fredriksson
 2. Val av mötesjusterare och adjungerande: Caroline Ericsson Selin väljs som justerade och Johan Lyberger adjungeras in.

 

 1. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkänns med tilläggen tröjprojekt, instagram, vårfest, DÅM16 och hajk

 

 1. Föregående protokoll godkänns

 

 1. Grupper

 

 1. Info från Distrikt & förbund:
 2. Ekonomi:
  Information om hur ekonomin fungerar.
 3. IT: inget att tillägga

 

 1. Korsdrag/The Holy Page: alla ska skicka ett mail med en presentation som ska publiceras på korsdrag. Hur ska korsdrag bli mer attraktivt? Ansvarig för uppdatering? Caroline uppdaterar korsdrag fram till nästa möte.
 2. Material: styrelsen beslutar att välja Arvid som materialförvaltare.
 3. Aktuella frågor: styrelsen beslutar att välja Johanna som tröjprojektsansvarig. Styrelsen beslutar att välja Clara och Arvid som ersättare på DÅM16. Styrelsen beslutar att välja Johanna som UG-ansvarig och Denice som barngruppsansvarig.

 

 1. Övriga frågor: firmatecknare oförändrat.

 

 1. Nästkommande möte: torsdag 21/4 kl 19:00 i Kyrkskolan.

 

 1. Mötet avslutas: ordförande Rebecca Lundberg förklarar mötet avslutat kl 18:36.
Det här inlägget postades i Styrelseprotokoll. Bokmärk permalänken.